‘Barnehagen som danningsarena’ med blogg

Vi er en forskergruppe ved Høgskolen i Bergen som studerer danning som menneskelig erfaring, der barns aktivitet, utforsking, identitetsutforming og meningsskaping, er ulike innganger til å forstå mer om hvordan mennesker formes og former seg selv. Våre mål er å skape: Beskrivende, empirisk og reflekterende kunnskap om barnehagen og lærerutdanningsinstitusjoner som en arena for danning […]