Visiting the Food Forest

A sunny day in Bergen in November 2017, Marianne and Andrea brought their class of international students from “Sustainable Development by Involvement” (3 year students), and hiked up to the Food Forest at Ulriken. Here we attended a guided tour by the talented ecologist Benedicte Brun.

We were also joined by the artist Margrethe Kolstad Brekke, who makes podcasts  about sustainability and  sustainable development.

This day we focues on resources, and Benedicte gave us a guided tour focusing on the Food Forest as a resource, with weight on cycles in nature (such as phosphorus, kcrbon and other nutrients). 

Then we made vegetable soup and apple pie. Students and teachers were very happy with the day!

 

Besøk i Matskogen på Ulriken

En solskinnsdag i Bergen i november 2017 tok Marianne og Andrea med seg den internasjonale klassen “Sustainable Development by Involvement” (3 studieår), og vi gikk opp til Matskogen ved Ulriken. Her fikk vi omvisning av den talentfulle og engasjerte økologen Benedicte Brun.

Vi hadde også med oss kunstneren Margrethe Kolstad Brekke, som lager podcaster om bærekraft og bærekraftig utvikling.

Denne dagen hadde vi lagt vekt på ressurser, og Benedicte ga en god omvisning om Matskogen som en ressurs, med vekt på sykler  i naturen (f.eks fosfor, karbon og andre næringsstoffer). 

Deretter laget vi grønnsakssuppe og eplepai. Studenter og lærere var veldig fornøyde med dagen!