Pedagogikk i Reggio Emilia (i lag med andre fag; i lag med en til pedagogikklærer)

Alicja R. Sadownik & Modgunn Ohm: Reggio Emilia er et tverrfaglig seminar i kunnskapsområdet KKK. På seminaret var vi to pedagogikklærere som underviste sammen med en faglærer fra forming og en fra drama. I etterkant fikk vi veldig positive tilbakemeldinger fra studenter på den pedagogiske biten. Hva var grunnen til den positive responsen fra studentene? […]

travelt?

Alicja R. Sadownik: Alle i BLU har det veldig travelt. Det merker vi i alle fall i pedagogikkseksjonen. Møter, undervisning (for noen på 2 campus), planlegging, veiledning, møter, praksisbesøk, vurdering, utdannings-samtaler, tur med studenter, tverrfaglige prosjekter, møter, andre møter (pedagogikk er jo i alle kunnskapsområder), seksjonsmøter, søknadskriving, forskergrupper… Alltid noe. Når det nærmer seg ferie […]

(Auto)etnografisk blogg – hva slags kunnskaps (re)konstruerer vi?

Alicja R. Sadownik: Intensjonen om forske på oss selv [(ped)lærere i BLU] plasserer oss i auto-etnografisk perspektiv. «Autoetnografi som metode befinner seg i grenseland mellom etnografi og autobiografi. McIllven, Beccaria, du Preez og Patton (2010: 600) beskriver det slik: however, autoethnography is not the same as autobiography. The later is descriptive and oriented toward the […]

FORSKERGRUPPEN PPP

Hvem som er med i forskergruppen PPP? Alicja R. Sadownik – leder, kontakt:aras@hib.no; Wenche Aasen; Nina Carson; Yvonne Bakken; Margareth Eilifsen; Johanna Birkeland; Hanne Blaafalk; Marie Brandvoll Haukenes; Kristine Hjelle; Modgunn Ohm.