(Auto)etnografisk blogg – hva slags kunnskaps (re)konstruerer vi?

Alicja R. Sadownik:
Intensjonen om forske på oss selv [(ped)lærere i BLU] plasserer oss i auto-etnografisk perspektiv. «Autoetnografi som metode befinner seg i grenseland mellom etnografi og autobiografi. McIllven, Beccaria, du Preez og Patton (2010: 600) beskriver det slik: however, autoethnography is not the same as autobiography. The later is descriptive and oriented toward the presentation of a life history whereas autoethnography is focused on a specific phenomenon of theoretical interest and one which is embedded in a certain context accessible by the researcher. Autoetnografi handler om å forske gjennom å se på egne opplevelser, erfaringer, oppfatninger og tankeprosesser i en (av en eller annen grunn interessant) kontekst som man har tilgang til» (Lyndhaug, Sadownik 2016: 63). Vi har ikke bare tilgang til BLU – vi er en konstituerende del av den. Vi konstituerer utdanningen gjennom vårt daglig arbeidsliv – med våre handlinger (vi underviser, veileder, sensurerer…) og meninger. Dette gjør utdanningsstrukturen forståelig for oss selv og mulig å leve med/jobbe i (Geertz 1973). De meningene vi har vevet oss inn, vil vi rekonstruere gjennom skrive denne bloggen med dere. Dermed håper vi å skape forståelse for kulturen vi etablerer – og se mulige måter å endre/forbedre den på.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
Lyndhaug, T. & Sadownik, A. (2006). Naturen: den levde kroppen erobrer place. In: B.O. Hållas, G. Karlsen (Eds.) Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.
McIllven, P., Beccaria, G., du Preez, J. & Patton, W. (2010). Autoethnography in Vocational Psychology: Wearing Your Class on Your Sleeve. Journal of Career Development, 37(3), 599-615.

Legg igjen en kommentar