Pedagogikk i Reggio Emilia (i lag med andre fag; i lag med en til pedagogikklærer)

Alicja R. Sadownik & Modgunn Ohm:

Reggio Emilia er et tverrfaglig seminar i kunnskapsområdet KKK. På seminaret var vi to pedagogikklærere som underviste sammen med en faglærer fra forming og en fra drama. I etterkant fikk vi veldig positive tilbakemeldinger fra studenter på den pedagogiske biten. Hva var grunnen til den positive responsen fra studentene? Først og fremst synliggjorde vi pedagogikk sin rolle i Reggio Emilia, gjennom å ha et kritisk blikk på metoden og utførelsen av denne. Dette fordi studenten skal få et verktøy som hjelper til å håndtere det som i andre teoretiske perspektiver tas for gitt. Det å ha andre fag til stede som presenterte «sånn og sånn metode» var bra som kontrast til den kritiske pedagogikken. Det syns vi har hjulpet studenter å se endra mer mening i pedagogikken. Andre ting var å samarbeide med andre pedagogikklærerne… vi diskuterte en del rundt om vi kunne klare å være såpass tydelige og kritiske mot andre teoretiske perspektiver dersom vi var der alene… Det kunne vi mest sannsynlig ikke. Hvordan opplever dere å undervise i team med andre faglærerne? Hvordan opplever dere å være i lag med andre pedagogikklærere? Er det støttende eller helt omvendt? Er det andre tverrfaglige prosjekter hvor pedagogikken integreres med andre fag? Hva er pedagogikk sin rolle i ulike tverrfaglige prosjekter?

1 Comment

  1. Åsta Birkeland says: Svar

    pedagogikk må alltid ha en kritisk rolle – det kritiske perspektivet må imidlertid også innbefatte kritiske blikk på det man tar for gitt innenfor rådende pedagogikk. Pedagogikken skal ikke bare være en kritisk disiplin overfor andre fag, men i høyeste grad være selvkritisk. jeg har sikkert ikke helt oversikten over Reggio Emilia pedagogikken, men jeg har aldri oppfattet denne som avgrenset til en metode. Tvertimot har jeg oppfattet at hele Reggio Emilia tenkningen er sterkt filosofisk og politisk forankret. Men det som ofte skjer med «kulturelle lån» og overføringer, er at man tar deler av tenkningen og utelater resten.
    Jeg har desverre for liten erfaring med å arbeide tett sammen med en annen pedagogikklærer. jeg har derimot arbeidet tett med en dramalærer i emnet «Kulturforståelse og komparativ pedagogikk». Samarbeidet bidrar sterkt til å utvikle meg som pedagogikklærer. Ikke minst får jeg øye på betydningen av form og detaljer i utførelsen av arbeidet enten det er i lærerutdanningen eller i barnehagen.

Legg igjen en kommentar