Individuell plan for å nå læringsutbytte, BRP 202, 203, 301 og 302

For hvert praksisområde er læringsutbytte definert med krav om hva studenten skal kunne etter fullført praksis. Studenten skal på slutten av hver praksisuke svare på følgende;
• Kommentere hvilke læringsutbyttebeskrivelser som er oppnådd
• Reflektere over i hvilken grad læringsutbytte er oppnådd
• Hvilke læringsutbyttebeskrivelser som planlegges for kommende uke
• Hvordan læringsutbyttebeskrivelsene for neste uke skal oppnås
Ansvarsfordeling:
Student:  Avleverer planen til veileder og kontaktlærer på slutten av hver praksis uke.
Veileder:  Avsetter tid til samtale med student. Følge aktivt opp studentens progresjon i forhold til læringsutbytte beskrivelsene og studentens egen plan.
Kontaktlærer:  Avsetter tid til samtale mellom student og veileder.
Følger aktivt opp studentens progresjon i forhold til læringsutbytte beskrivelsene og studentens egen plan.