Kontakt mellom utdanning og praksissted

Hver student får oppnevnt en kontaktlærer som har ansvar for kontakt med student og veileder på praksisstedet. Hovedregelen er at kontaktlærer har ukentlig kontakt med student og/eller veileder og deltar på vurderingssamtalen for hvert praksisområde. For studenter utenfor Bergens området kan det opprettes telefonkontakt med veileder og student. Behov for tilstedeværelse ved vurderingssamtale vurderes fortløpende.