Tverr profesjonell samarbeid- TPS

Dette er mål 5 i prosjektet, kan vi også klare å få det inn på hjemmesiden.

I denne mappen vil dere finne informasjon om TPS generellt og TPS i radiografutdanningen. Hvordan kan det integreres i praksis. Eksempler

Tverrprofesjonelt samarbeid er et samfunnsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester. Godt samarbeid er en grunnleggende forutsetning for å skape gode tjenester og videreutvikle tjenestetilbudet, og for å lykkes med dette må man ha kunnskap om relasjoner, strukturer og samspill på flere nivåer.

513439425