Studentombodet på HVL

Studentombodet ved Høgskulen på Vestlandet – Sindre R. Dueland

Studentombodet er ein uavhengig bistandsperson som kan gje deg som student råd om kva rettar du har i høve til studiesituasjonen din på Høgskulen på Vestlandet. Alle studentar ved HVL kan få hjelp av studentombodet, uavhengig av studiestad.

Du kan lese om kva studentombodet kan hjelpe med på denne sida, og om det er noko meir du lurer på er det berre å ta kontakt med studentombodet på: