Trefftider med studentombodet våren 2017


 
Våren 2017 kan du spørje studentombodet om ting du lurer på i kantina på din studiestad. Eller, om saka di er slik at du ikkje vil snakke om ho i kantina, i dropp-inn timar på kvar studiestad.

Sjå meir om kva typer trefftid studentombodet har, nedst på sida.

Førde | Haugesund | Kronstad | Møllendalsveien | Sogndal | Stord

Førde

Spørsmål i kantina
Torsdag 8. juni
Klokka 10.00 til 14.00
Kantina

Dropp-inn
Torsdag 15. juni
klokka 10.00 til 12.00
Anga

Haugesund

Spørsmål i kantina
Fredag 9. juni
Klokka 10.00 til 14.00
Kantina

Dropp-inn
Onsdag 21. juni
Klokka 9.00 til 15.00
1090

Kronstad

Spørsmål i kantina
Tysdag 13. juni
Klokka 10.00 til 12.00
Kantina

Dropp-inn
Fredag 16. juni
Klokka 9.00 til 15.00
H207

Møllendalsveien

Spørsmål i kantina
Fredag 2. juni
Klokka 11.00 til 13.00
Kantina

Dropp-inn
Tysdag 6. juni
Klokka 12.00 til 15.00
M6-545

Sogndal

Høgskulebygget i SogndalSpørsmål i kantina
Onsdag 7. juni
Klokka 10.00 til 14.00
Kantina

Dropp-inn
Måndag 12. juni
Klokka 9.00 til 15.00
Karrieresenteret

Stord

Spørsmål i kantina
Torsdag 22. juni
Klokka 10.00 til 14.00
Kantina

Dropp-inn
Fredag 23. juni
Klokka 9.00 til 15.00
UND111

Typar trefftider

Spørsmål i kantina er for deg som berre vil ha svar på eit enkelt spørsmål, der det ikkje er så nøye med teieplikt. Når studentombodet er tilgjengelig i di kantine finn du i oversikta for kvart semester (sjå lenke litt lenger nede på sida).

Dropp-inn er for deg som har saker du vil diskutere utan at andre høyrer på. Du treng ikkje tinga time på førehand for dropp-inn-timar. Når studentombodet har dropp-inn-timar på din studiestad finn du i oversikta for kvart semester (sjå lenke litt lenger nede på sida).

Timeavtale er for alle typar saker gjennom semesteret. Du kan ta kontakt med studentombodet når som helst i løpet av semesteret, uansett kva saka di gjeld. Om du ynskjer det får du tilbod om time med studentombodet, på din studiestad.

Studentombodet er alltid tilgjengelig på e-posten studentombodet@hvl.no og Messenger @studentombodet. Det er berre å ta kontakt der om det er noko du lurer på, eller om du ynskjer å avtale møte utanom tidene under.