3D-scanning og andre faglige smakebiter hos Karsten Moholt AS

I dette blogginnlegget tar jeg et lite dykk inn i Karsten Moholt AS sin digitalisering og intervjuer Stian Bless om hvordan ny teknologi bidrar til radikal nytenkning innen drift og vedlikehold.

 

Selskapet Karsten Moholt AS har lenge fascinert meg. De leverer tjenester inn mot et fagfelt; drift og vedlikehold, som engasjerer meg. De har gjort mye for å fornye seg og være relevante overfor både olje og gass og nye markeder. De representerer stolt bergensk industrihistorie samtidig som de har rigget seg til å bli et av de mest innovative og fremoverlente selskapene for fremtiden. Og selv om Linn Cecilie Moholt gav seg som administrerende direktør i fjor høst og gikk til viktig digitaliseringsstilling i Statoil er Karsten Moholt stadig vekk både aktuelle og spennende.

I det siste er jeg blitt kjent med Stian Bless, Chief Digital Officer, Karsten Moholt, og bruker nå anledningen til å intervjue ham litt.

 

 

Spennende bakgrunn fra Sjøkrigsskolen

Stian, hva er bakgrunnen din og hvorfor begynte du i Karsten Moholt?

-Jeg flyttet til Bergen for å studere på Sjøkrigsskolen. Lederskap med fordypning i skipstekniske fag. Siden har jeg blitt her…

-Jeg seilte om bord på Forsvarets fartøyer i seks år etter skolen og hadde stilling som Maskinsjef de siste to årene. Jeg lærte masse i tiden i Sjøforsvaret, teoretisk og praktisk om vedlikehold gjennom mange seiledøgn i inn- og utland hvor det hele tiden skjedde noe som man måtte håndtere der og da, ledelsesmessig og skipsteknisk.

-Så ønsket jeg nye utfordringer. Så etter spennende jobber i både Sjøforsvaret og i det sivile. Jeg endte i det sivile  –  hos Karsten Moholt som på den tiden var i vekst. De etablerte ny Engineering-avdeling og det var denne jeg ble prosjektleder i.

-De første prosjektene var leveranser i forbindelse med klassing av rigger på yard. Jeg måtte lære mange nye ting og samtidig spille på det jeg hadde av erfaring fra før for å løse oppdragene. Det var en veldig spennende og innholdsrik start på karrieren i Karsten Moholt hvor jeg ble godt kjent med alle deler av bedriften via prosjekt som involverte store deler av organisasjonen.

 

Verdien av operativ erfaring med rask omstillingstakt

Jeg spør om hvilke tidligere erfaringer han tror betyr mest for Karsten Moholt.

-Ledererfaring og erfaring fra skipsteknisk drift  –  både teoretisk og praktisk –  kommer det kontant.

-Evnen til å omstille meg raskt og ta beslutninger tror jeg har vært nyttig også, fortsetter han. -I Sjøforsvaret lærte jeg om begrepet «planning is everything, the plan is nothing» i teori og praksis.

Hva har gjort mest inntrykk på deg, da, etter at du begynte hos Karsten Moholt?

-Hvor fort ting faktisk endrer seg. Fra vekst, satsing og åpning av nye lokaler til en brutal nedtur som kom veldig fort, forteller han ettertenksomt.

 

Teknologien muliggjør nye strategier også i vedlikehold

Jeg tenker litt høyt.. Karsten Moholt AS er i en brytningstid nå både gjennom digitaliseringen og på grunn av salg av selskapet. Hvilken betydning spiller teknologien i dette og hvilken av selskapets teknologier vil du trekke mest frem i så måte?

Stian tenker seg om to sekunder. -Generelt ser man at digitale løsninger muliggjør nye strategier og forretningsmodeller, samt hvis man sier at digitalisering også er LEAN, så er det mange muligheter for optimalisering av drift og nye verdiforslag til våre kunder med digitale løsninger som drivere.

-Jeg tror det er viktig å få frem helheten i Karsten Moholt. Fra rådgivning til ulike metoder for tilstandskontroll og utførelse av levetidsforlengende vedlikehold i felt og i verksted.  Samt vår endringsvilje og innovative driv hvor vi søker å hjelpe våre kunder med verdiforslag som er tilpasset deres behov. Teknologien er med å drive dette å endre forutsetninger, forretningsbetingelser, måter å utføre på og samhandle å levere tjenester til kunder på, men folkene i bedriften og helheten i hva vi kan levere er nok aller viktigst.

Stian legger til at det er spennende at Karsten Moholt de siste to årene har tatt i bruk fiberoptiske sensorer, utfører 3D-scanning offshore og på land, 3D-print i plast  –  og jobber med big data og maskinlæring for å optimalisere drift på maskiner.

Ja, intet mindre, tenker jeg også…

 

3D-scanning

Hvilke teknologier hos Karsten Moholt er mest spennende å se demonstrert?

-Det er jo ofte en wow-faktor med 3D-scanningen, selv for ingeniører, når man først ser hva teknologien kan gjøre. –Og så må jeg jo fremheve våre tilstandskontroll løsninger som er i stadig utvikling, samt digitalisering av disse løsningene. Mange er opptatt av tilstandskontroll –  og det med rette.

 

Det finnes smartere grep enn modifikasjonsprosjekter

Jeg er litt nysgjerrig  –  og spør om hva det er som gjør at Karsten Moholt ser ut til å ha funnet en nøkkelrolle inn mot kundenes driftsstrategier?

-Vår forretningsmodell er et alternativ til modifikasjon og å kjøpe nytt, forteller Stian med overbevisning. Vi tilbyr et alternativ til dette som er tilstandskontroll og rett levetidsforlengende vedlikehold til rett tid. Over utstyrets levetid er dette betydelig billigere enn å modifisere å kjøpe nytt. Stian gestikulerer og fremhever ordet «betydelig».

-Det brukes også mye penger i dag på å gjøre vedlikehold på utstyr som er i orden, fortsetter Stian. -Det er mange verdidrivere med å optimalisere vedlikeholdsstrategien.

 

Hvor helhetlige er de tjenestene dere utfører?

-At vi kan levere alt fra rådgivningen, til installasjon av tilstandskontrollsystemer, samle data og gjøre diagnose og rotårsaksanalyse, samt utføre vedlikehold i felt og verksted er et spekter få gjør etter oss. Vi jobber også med prediktivt vedlikehold, som underbygger at vi hele tiden er nært på ny teknologi å hjelper våre kunder å optimalisere drift med nye verktøy og metoder.

 

Stort forbedringspotensiale for bedre bruk av tilgjengelige data

Prediktivt vedlikehold er viktig i alle bransjer. Hvilke fellesnevnere ser du på dette feltet mellom de bransjene som dere nå leverer tjenester overfor?

-Det er mye data tilgjengelig som ikke blir tatt i bruk til å gjøre bedre beslutninger rundt vedlikehold. Offshore er det sagt at 90% av data ikke blir utnyttet til beslutningsstøtte, som igjen kunne ført til økt produksjon, reduserte vedlikeholdskostnader og økt sikkerhet blant annet.

-Det er mye data som avgir symptomer på at en degradering av funksjonalitet har oppstått, til å detektere flaskehalser, som ikke blir utnyttet.  Hvor vi da tidligere enn før kan få varsel om et avvik, sette diagnose å planlegge tiltak på et tidlig tidspunkt å dermed unngå mye ressursbruk som kommer av å ikke vite hva som er tilstand på utstyr.

Vi ser at det også er mye data tilgjengelig i for eksempel vannkraft også, fortsetter Stian.

-Jeg tror selskapene nå er i en fase hvor det testes ut en del, hvor det er fokus på systemer hvor man kan samle og tilgjengeliggjøre data til analytiske formål. Karsten Moholt ligger på toppen av disse plattformene med kompetanse og analyseverktøy for å behandle big data å skape verdi for kunden ut av dataen.

Stian forklarer at det er mulig å finne symptomer i datasettene på påbegynnende feil og varsle om dette. Maskinlæringsmodeller vil videre bidra til å automatisere deteksjonen av avvik, samt beregne restlevetid.

Vi ser også at DNV-GL peker på at når dataene er gode nok og algoritmene er gode nok, da kan vi snakke om digital klassing. Det er spennende tanker, avslutter Stian.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *