Om rettigheten SkatteFUNN og hvorfor det er så lurt å bruke tid på dette akkurat nå

I dette innlegget prøver jeg å synliggjøre en gulerot for bedrifter til å søke om SkatteFUNN og å hente hjelp fra den offentlige tjenesten MobiFORSK. Det er faktisk ingen forpliktelser, kun noen kriterier som må oppfylles.

 

 

Jeg er fast ansatt ved Høgskulen på Vestlandet –  ikke på et regnskapskontor. Så hvorfor i all verden skriver jeg om SkatteFUNN? Handler det om forskning og kanskje dypdykk inn i regnskapstekniske teorier? Nei, det handler faktisk om en offentlig tjeneste. Jeg og mine kolleger måles på å hjelpe flest mulig små og mellomstore bedrifter. Hvis du ønsker å få mest mulig ut av SkatteFUNN og andre støtteordninger i 2018, så anbefaler jeg at du tar aksjon nå. Ikke bare vent til høsten.

 

Høgskulen på Vestlandet bidrar med kompetansemekling

Det overrasker naturligvis mange av dem jeg snakker med… Høgskolen som institusjon har selvsagt utdanning og forskning høyest på sin agenda. Men det som vi liker å kalle «den tredje rollen» er også veldig viktig! Den tredje rollen handler om å engasjere oss og involvere oss i ulike typer samhandling og samarbeid i regionene rundt oss. MobiFORSK-programmet fra Forskningsrådet, frem til 2017 kalt «VRI», er ett eksempel på hvordan vi utøver denne rollen. MobiFORSK handler om –  som det ligger litt i ordet –  å mobilisere til mer forskning. Forskning trenger ikke være veldig avansert –  og i mange tilfeller handler det mer om utviklingsarbeid. Men det må skje utenfor den daglige drift og være organisert som et prosjekt. Det handler om at vi i rollen som «kompetansemeklere» faktisk utgjør en gratis, offentlig tjeneste overfor bedrifter innenfor gitte kriterier. Det handler om at vi gir kjappe råd over telefon og epost. Vi leser over SkatteFUNN-søknaden som du har skrevet og gir tilbakemelding på eventuelle ting som bør slettes, endres eller legges til.

 

SkatteFUNN er en lavterskel rettighet som alle bedrifter bør bruke

SkatteFUNN er laveste trinn i det såkalte «virkemiddelapparatet», en rettighet til skattefradrag som alle burde benytte seg av. Like mye som alle er opptatt av skattefradrag i sin private økonomi. For oss i MobiFORSK ser vi også gang på gang at SkatteFUNN blir første trinn i en prosess der bedriften så oppdager andre støtteordninger som man også kan søke på. Regionalt Forskningsfond Vest er et typisk eksempel, men det kan også være ulike programmer i regi av Forskningsrådet.

 

Du anbefales å skrive SkatteFUNN-søknad nå  –  selv om såkalt «garantifrist» er 1.september. Da får du bedre muligheter for hjelp og veiledning, og i tillegg kan du rekke noen viktige frister på andre støtteordninger tidlig på høsten i tillegg –  en av dem faktisk allerede 6.august.

 

Jeg har laget en powerpoint-presentasjon om hvordan vi helt konkret kan hjelpe din bedrift med SkatteFUNN-søknad. Send meg gjerne en epost –  kvi@hvl.no –  så sender jeg den. For øvrig så tar vanligvis prosessen med en SkatteFUNN-søknad bare noen timer.

 

Du kan lese mer om MobiFORSK kompetansemekling her. Du kan også se denne videoen som jeg laget i 2017.

 

Grip mulighetene nå! Hovedinnsatsen må komme fra deg, men det offentlige har altså midler som kan komme din bedrift til gode.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *