Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi?

Velkommen til konferansen Bærekraftig utvikling ved HVL –  hvor står vi, hvor går vi?

… og tusen takk for at du vil være med på HVLs første Bærekraftskonferanse i 2018!

Foreløpige er vi rundt 90 påmeldte, og rundt 40 bidrag med parallellsesjon, speedpresentasjon og inviterte foredragsholdere.

Hensikten med konferansen er å øke vår kunnskap om bærekraft, diskutere hvordan vi ønsker bærekraft skal forankres ved HVL og å synliggjøre aktiviteter knyttet til bærekraft for våre kollegaer, på tvers av fakulteter og campus. Dette håper vi vil gi inspirasjon til tverrfaglig samarbeid og videre strategiarbeid.

Foredraget vil strømmes til alle campus, samt at diverse informasjon om konferansen er tilgjengelig på disse konferansesiden. Her vil du bl.a. finne program, oversikt over parallellsesjoner, og abstracts til ulike innlegg.

Vi vil ha sosiale soner, med servering av kaffe, forfriskninger, en «utstilling» som inneholder alle innleggene ved konferansen.

Vi har et spennende og variert program, med mange interessante plenumsforedragsholdere, kunstneriske innslag, sofadiskusjon, workshop, og sosialt samvær.

Vi gleder oss til å se dere!

 

Med vennlig hilsen

Arrangementskomiteen

Alf Harald Aronsen, Berit Bareksten, Bodil Moss, Carsten Gunnar Helgesen, Inger Auestad, Jana Schwanitz, Kjellrun Hiis Hauge, Knut Vindenes, Anne Marie Møller Vigeland, Lisa Steffensen, Marcin Fojcik, Marit Vassbotten Olsen