Er universiteter og høyskoler bærekraftig for omdømmets skyld?

Dette spør Carlo Aall seg i en kronikk i Forskning.no 13.mai 2018.

Carlo Aall er professor i bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Med tittelen «Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld», så setter Aall søkelys på noen viktige spørsmål for høyere utdanning.

Les mer her: https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/05/vi-trenger-ikke-universiteter-som-kaller-seg-baerekraftige-omdommets-skyld