Invitasjon til å bidra på konferanse 2018: Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi?

Bærekraftig utvikling ved HVL –  hvor står vi, hvor går vi?

Jobber du med et tema innen bærekraft? Dette er en invitasjon til deg om å bidra på vår interne konferanse om bærekraft 18. – 19. april 2018.

Klima- og miljøministeren er invitert, og vi kan røpe at følgende foredragsholdere har takket ja:

 • En representant fra rektoratet deler sine tanker om bærekraft ved HVL
 • Masterstudentene Victoria Slaymark og Jan Zeiss kommer med innspill om hvordan HVL kan implementere mål for bærekraftig utvikling.
 • Valeria Jana Schwanitz reflekterer over hvordan begrepet «bærekraftig utvikling» kan være alt og ingenting, og argumenterer for forskning og undervisning der praktisk implementering står i fokus.
 • Gunvor Wilhelmsen forteller om erfaringer og utfordringer fra prosjektet «Securing Education for Children in Tanzania»
 • Svein Gunnar Sjøtun vil fortelle om hva som har drevet det grønne skiftet i den maritime næringen på Sør-Vestlandet.

Konferansen skal foregå ved Campus Bergen, Kronstad, men med strømming til alle campuser. Konferansen er gratis, men tilreisende trenger støtte fra instituttlederne.

Blir du med? Vi trenger bidrag innen følgende temaer:

 1. Hva lærer studentene våre om bærekraftig utvikling?
 2. Hva forsker vi på innen tematikken bærekraftig utvikling?
 3. Hvordan jobber vi med innovasjoner innen bærekraftig utvikling?
 4. Hvordan lever HVL opp til FNs bærekraftmål i praksis, har vi bærekraftig infrastrukturer?

Målet med konferansen er å bli kjent med hva som foregår ved HVL som er rettet mot bærekraftig utvikling og hva kollegaer legger i begrepet. Dette vil danne grunnlag for videre ideer og samarbeid på tvers av institusjonen, både på tvers av campuser og på tvers av fakulteter.

Vi ønsker oss bidrag innen de fire temaene over, og innen følgende kategorier:

 1. Speed-presentasjoner på 3 minutt som skal holdes i plenum
 2. 10-minuttsforedrag i parallelle sesjoner
 3. Kunstneriske innslag (drama, filmsnutter, musikk, kunst), inntil 10 minutt, men helst kortere

Studenter er også hjertelig velkomne!

Frist for å sende inn bidrag er 2. april.

Frist for å melde seg på er 10. april.

Du kan lese om hvordan du kan sende inn bidrag og melde deg på her

Vi ønsker et bredt sammensatt program.

Vi gleder oss!

Hilsen arrangementskomiteen

Alf Harald Aronsen, Berit Bareksten, Bodil Moss, Carsten Gunnar Helgesen, Inger Auestad, Jana Schwanitz, Kjellrun Hiis Hauge, Knut Vindenes, Lisa Steffensen, Marcin Fojcik, Marit Vassbotten Olsen