Radio Luftballet – podcast mm om et mer bærekraftig samfunn

Radio Luftballet—anchored at the Western Norway University of Applied Sciences (HVL)—is a place for imagining new worlds and sharing people’s stories about how we can contribute to the transition to a more sustainable society. Radio Luftballet hopes to open up connections and collaborations between the many sectors—cultural, commercial, social, political—working on transitions within their fields. In this project we wish to keep alive the historic ambitions of utopian thinking. But instead of creating fiction, we aim to enhance and promote already existing initiatives and bring attention to those at work on their tasks.

https://www.luftballett.com/radio-luftballett 

 

Etikkdagene 2018 – tid for FNs bærekraftsmål

I uke 16 er det tid for etikkdagene på Campus Kronstad. Det er åpent for studenter, lærere og andre interesserte. Se programmet for Etikkdagene2018 for mer utfyllende informasjon, men stikkord er etikk og samfunnsansvar, FNs bærekraftsmål, korrupsjon, skatteparadis, bærekraftige forretningsmodeller, oljefondet, ulike energiløsninger, grønne ferger og sosialt entreprenørskap.

Kom da vel!

Gunnar Kvåle kommer – kommer du?

Gunnar Kvåle er lege og professor emeritus ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, der han har vært ansatt siden 1990, i 7 år som leder. Ved senteret har han arbeidet med utdanning og forskning omkring helseproblem i fattige land, særlig i Afrika. I de senere år har han vært spesielt opptatt hvor viktig det er å begrense menneskeskapte klimaendringer for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling og bedre helse for alle».

Tittel på innlegg (tentativt): Hva må til for å sikre en bærekraftig utvikling for alle? – Forskersamfunnet rolle.

Les mer her og her.