Inviterte deltakere

 

Navn Epostadr. Tittel (og abstract) Presentasjon Tilhørighet
Liv Reidun Grimstvedt liv.grimstvedt@hvl.no Rektoratet sine tanker om et bærekraftig HVL  Tale Rektoratet, Haugesund
Victoria Slaymark og Jan Zeiss vkslaymark@gmail.com

140162@stud.hvl.no

Sustainable transformation of HVL: How do we do it and what are the challenges? Students thougts on the sustainability of HVL FIN, Sogndal
Frida Bjørlo Øien frida.studenttinget@hvl.no

 

Hilsen fra Studenttinget på Vestlandet  Tale Studenttinget, Bergen
Valeria Jana Schwanitz Valeria.Jana.Schwanitz@hvl.no

(Grunnet sykdom så utgår denne)

The substance of "sustainable development" or how to bridge the research-practice-gap at HVL «The substance of «sustainable development» How to bridge the research-practice-gap@HVL? FIN Sogndal
Nina Goga Nina.Goga@hvl.no Children’s Literature as Exercise in Ecological Thinking Children’s Literature as an Exercise in Ecological Thinking FLKI Bergen
Carlo Aall og Eli Heiberg Carlo.Leandro.Aall@hvl.no

Eli.Heiberg@hvl.no

 

Oppsummering av 30 års forsking i Norge på bærekraftig utvikling – tanker om veien videre Oppsummering av 30 års forsking i Norge på bærekraftig utvikling – og tanker om veien videre FIN, Sogndal
Gunvor Wilhelmsen Gunvor.Birkeland.Wilhelmsen@hvl.no En bærekraftig høyere utdanning – Erfaringer fra prosjektet «Securing Education for Children in Tanzania» FLKI, Bergen
Svein Gunnar Sjøtun Svein.Gunnar.Sjotun@hvl.no Det grønne skiftet i den maritime næringen på Sørvestlandet Det grønne skiftet i den maritime næringen på Sørvestlandet FIN, Bergen
Endre Laastad Endre.Laastad@hvl.no
Bærekraft innenfor eiendom og arealutvikling ved HVL
Bærekraftig utvikling ved HVL Adm Bergen
Terje Rudi Terje.Rudi@hvl.no Bærekraftig kjøre-app Samkjøringsappen Adm

Haugesund

Tom Skauge Tom.Skauge@hvl.no Sofadiskusjon: Hvordan få mer bærekraft ved HVL? Leder av sofadebatt FØS Bergen
Trine Daviknes Trine.Daviknes@hvl.no Kunstnerisk bidrag ved KORFUH Leder av kor FLKI, Bergen
Gunnar Kvåle Gunnar.Kvale@uib.no
Hva må til for å sikre en bærekraftig utvikling for alle? – Forskersamfunnet rolle
Kva må til for å sikra berekraftig utvikling for alle – Forskarsamfunnet si rolle UiB