Omtale av plenumsforedragsholderne

Her følger en presentasjon av våre plenumsforedragsholdere, og andre sentrale aktører

Knut Steinar Engelsen skal være konferansier, og er til daglig prodekan for forskning ved fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett i HVL. Engelsen har si forskingsinteresse knytt til lærarutdanningsforsking, vurdering og IKT i læring. I samband med HVL-fusjonen leia Engelsen arbeidet med fleire av rapportane som ligg til grunn for strategiarbeidet ved institusjonen, blant anna den om Tverrgåande synergiområde, der Berekraft og sikkerheit er eit av kapitla.

 

Liv Reidun Grimstvedt skal holde et åpningsinnlegg om «Rektoratet sine tanker om et bærekraftig HVL», og er til daglig prorektor for samhandling ved HVL.

 

 

 

 

Jan Zeiss is togheter with Victoria Slaymark hold a lecture on «Students thoughts on a sustainable HVL». He is from Germany, and is a student in the master program «Climate Change Management». He works on his master thesis which is about sustainable development at HVL with a focus on the carbon footprint of HVL. Jan has been collecting and analysing a large amount of data to assess the university’s carbon footprint, which is an important aspect of sustainable development. Together with Victoria Slaymark he is working on a translation of the UN Sustainable Development Goals to the context of the HVL, to provide a holistic framework to measure the sustainability performance of the university.

Victoria Slaymark from the United Kingdom is a student in the master program «Climate Change Management». She is currently writing her master thesis about implementing sustainable development at universities, specifying on HVL. She has developed a questionnaire to analyze the understanding of students and staff on sustainable development and also to collect ideas on how to improve our university’s contribution to the sustainable development agenda of the United Nations. Please fill out the questionnaire to make your voice heard and to support Victoria’s research! (English & Norwegian). Victoria is also a part of a project called «Transition Times» – «Radio luftballet». Visit the website for more information about how they work towards a more sustainable society.

Frida Bjørlo Øien går grunnskolelærerutdanningen ved HVL i Bergen, men jobber for tiden på fulltid som fag- og forskningsansvarlig for Studenttinget på Vestlandet. Hun skal bidra med «Hilsen fra studenttingen på Vestlandet», samt delta i sofadebatten «Hvordan få mer bærekraft ved HVL?».

Valeria Jana Schwanitz  works at the Institute of Environment and Natural Sciences (Campus Sogndal), having a background on physics and economics. She teaches in the master program «Climate Change Management» the courses «Climate Change & Climate Policy» as well as «Transition towards a low carbon society». Valeria Jana is interested in interdisciplinary research to better understand why and how human behavior is changing the earth system and what could be done to avoid unsustainable pathways. She thinks from the perspective of an evolving system, so the dynamics, inter-linkages and complexities of the coupled human-nature system are at her research’s focus. She applies math, computer models, and words in the fields of energy economics, climate change, and sustainable development.

Carlo Aaall skal saman med Eli Heiberg holde eit innlegg om «Oppsummering av 30 års forskning på bærekraftig utvikling – tanker om veien videre». Carlo er utdanna naturforvaltar ved dåverande Norges landbrukshøgskule (no Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i 1987, og har tatt doktorgrad ved Universitetet i Aalborg i 2002. Tittelen på avhandlinga var «Forandring som forandrer? Fra miljøvernpolitikk til bærekraftig utvikling i norske kommuner». Han har arbeidd som forskar ved Vestlandsforsking sidan 1990. i perioden 1999-2006 var han gruppeleiar, og i perioden 2006-2017 var han forskingsleiar. Carlo har tidlegare arbeidd som miljøvernleiar i Ølen kommune (1988-90) og har sidan 1996 vore involvert i ei reiselivsverksemd i Leikanger som satsar på lokal og økologisk mat (Henjatunet Gardskjøken). Arbeidet på Vestlandsforsking har omfatta prosjektleiing for ei rad større forskingsrådsfinansierte prosjekt; fleire av dei med internasjonalt samarbeid mellom andre forskarar. Arbeidet har også vore retta inn mot utviklingsforsøk innafor lokalt miljøvern og berekraftig reiseliv. I 2012 vart Aall tilkjent professorkompetanse i berekraftig utvikling ved Aarhus Universitet. Frå 1 september 2016 er Carlo tilsett i 20 prosent stilling som professor II i berekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, der han tar del i undervisninga ved Master i Climate Change management.

Eli Heiberg er førstelektor i landskapsplanlegging ved institutt for naturfag. Ho underviser i planleggings- og forvaltningsemne i bachelorstudia og i masterprogrammet Climate Change management. Heiberg er utdanna i Naturforvaltning ved NLH og har bakgrunn frå natur- og miljøforvaltning og som forskar ved Vestlandsforsking. Forskingsfeltet er i hovudsak klimatilpassing i kommunar og offentleg miljøforvaltning.

 

Gunvor Wilhelmsen skal holde et innlegg om «En bærekraftig høyere utdanning – Erfaringer fra prosjektet «Securing Education for Children in Tanzania». Hun er lærerutdannet, spesialpedagog, synspedagog. Hun vil bl.a. snakke om HVL sin videreutdanningen «Vision for reading and learning» (30 stp) som del av prosjektet «Securing Education for Children in Tanzania» som hadde oppstart høsten 2017. Studentene er lærere og spesialpedagoger. De fleste arbeider i høyere utdanning, mens noen er ansatt i grunnskolen. Videreutdanningen er gjennomført flere ganger ved HVL, campus Bergen. Det er imidlertid stor forskjell på læringsstil, arbeidsmetoder og presentasjonene hos studentene i de to landene. Utfordringene har vært mange. Spørsmålet er hvordan man kan oppnå en bærekraftig utdanning i et system med liten tradisjon for å si sin mening, formulere tekster og reflektere over teorier. Hvor skal listen legges når eksamenspapiret kommer fra HVL? Praktiske øvelser og nye pedagogiske erfaringer har vært vesentlig for å bedre studentenes forståelse og innsikt.

Svein Gunnar Sjøtun  skal holde innlegget «Det grønne skiftet i den maritime næringen på Sørvestlandet», og er ansatt som stipendiat ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, ved HVL. Han har en master i samfunnsgeografi fra National University of Ireland, Galway, og har tidligere jobbet som forskningsassistent ved det daværende Senter for nyskaping ved HiB (i dag Mohnsenteret). Sjøtuns forskning ligger i skjæringspunktet mellom økonomisk geografi, innovasjonsstudier og transisjonsstudier, og empirisk fokuserer doktorgradsprosjektet hans på hvordan maritim sektor på Sørvestlandet omstiller seg i en bærekraftig retning. Sjøtun er spesielt opptatt av hvordan innovasjon og omstilling ikke må forstås utelukkende som industriell eller teknologisk endring (materiell endring), men også som tilhørende endringer i diskurser og organisatoriske forhold, på ulike nivåer (mikro, meso, makro).

Endre Laastad skal holde innlegget «Bærekraft innenfor eiendom og arealutvikling ved HVL», og er til daglig direktør for arealforvaltning, drift- brukerservice ved HVL. Han startet som prosjektdirektør ved bygg 1 på Kronstad. Laastad har vært HVL sin representant innenfor Klimapartner Hordaland. Klimapartner Hordaland er et samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Norsk Klimastiftelse. Klimapartnere er et offentlig-privat samarbeid som formidler klimakunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt, samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Terje Rudi er webutvikler ved HVL og har utviklet og designet sider og systemer helt siden World Wide Web ble lansert. Han legger vekt på at systemene er bærekraftige på den måten at de er enkle og nyttige å ta i bruk og kan tas med for gjenbruk på framtidige web-platformer.

 

 

Tom Skauge skal lede vår sofadebatt «Hvordan få mer bærekraft ved HVL?», og er til daglig leder for Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL. Han har arbeidet faglig med etikk, samfunnsansvar og bærekraft i menge år. Han er medredaktør i en mye brukt lærebok: Etikk for beslutningstakere, Cappelen Damm (2015). Han har hatt ansvar for å utvikle undervisningstilbud i etikk og samfunnsansvar ved ØkAdm Bergen. Han har i en årrekke arrangert etikkdagene ved Avdeling for ingeniør og økonomi ved HiB. Skauge er leder for Profesjonsetisk nettverk i Norge (www.profesjonsetikk.no) og leder fagkomite for etikk i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Skauge har også arbeidet politisk med miljøspørsmål i Bergen bystyre og i Hordaland fylkesting.

Trine Daviknes dirigerer KORFUH som skal synge på konferansen. KORFUH-KOR for Universitets- og Høgskoleansatte i Bergen har medlemmer fra HVL.  Det er et av velferdstiltakene ved Institusjonene.
Koret har 34 medlemmer fra HVL/Bergen og UiB.
Korets musikalske høydepunkt er den tradisjonelle julekonserten i St. Paul Katolske kirke, og en korkafè de har hvert år sammen med Jentekoret ved HVL og studenter i 3. klassen ved musikkseksjonen HVL/Bergen. De reiser på utenlandstur annet hvert år og i år går turen til Barcelona, hvor de bl. a skal synge i Montserrat og Sagrada Familia.
Korets hovedmål er å ha gode opplevelser sammen i korfelleskapet, et sosialt møtepunkt en ettermiddag i uken, hvor en kommer og treffer kollega på tvers av institusjonene, hvor en deler sangfelleskapet og livets gleder og utfordringer sammen. Det har vært forsket mye på korsang i forbindelse med helse og livskvalitet, og koret som musikalsk felleskap. KORFUH bekrefter det forskeren Anne Haugland Balsnes skriver om « Å SYNGE I KOR – Ideal for menneskelig fellesskap?» JA- det er det!

Gunnar Kvåle er lege og professor emeritus ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, der han har vært ansatt siden 1990, i 7 år som leder. Ved senteret har han arbeidet med utdanning og forskning omkring helseproblem i fattige land, særlig i Afrika. I de senere år har han vært spesielt opptatt hvor viktig det er å begrense menneskeskapte klimaendringer for å kunne oppnå en bærekraftig utvikling og bedre helse for alle». Tittel på innlegg: Hva må til for å sikre en bærekraftig utvikling for alle? – Forskersamfunnet rolle. Les mer her og her. Kronikk fra Aftenposten 9.april 2018 

 

 

Andrea Synnøve Blomsø Eikset skal lede vår BU-quiz på kvelden, og arbeider til daglig på seksjon for matematikk fagdidaktikk ved HVL.  Hun arbeider mest med barnehagelærerutdanning (Språk, tekst og matematikk, og Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning), og Matematikk i GLU 1-7. I tillegg er hun superbruker for avdelingen på LMS, og koordinator for bachelor på GLU. Hun er også involvert i Realfagskommuner og Desentralisert kompetanseheving via UDIR, i tillegg til et forskningsprosjekt fra FINNUT. I forskningen fokuserer hun på matematikk i tidlig barndom, utdanning for bærekraftig utvikling, diversitet, språkmangfold og utvikling av egen undervisning som lærer på høgskolen.