Program 2018

Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi?

Alt foregår i Mimes brønn, bortsett fra parallellsesjoner (her blir det satt opp egne rom, sjekk oppslagsvegg)

Onsdag 18. april 

10.30 Kaffe og registrering
11:00 Åpning ved konferansier Knut Steinar Engelsen. Vi gjenopplever Frode Gryttens bidrag til åpningen av nybygget på Kronstad
Velkomstsang ved Bjørg Solsvik Åvitsland. Velkommen.
Oppsummering av Questback-undersøkelsen
11:15 Liv Reidun Grimstvedt: Rektoratet sine tanker om et bærekraftig HVL
11:30 Frida Bjørlo Øien: Hilsen fra Studenttinget på Vestlandet, og Victoria Slaymark, Jan Zeiss: Studentene sine tanker om et bærekraftig HVL
12:00  Nina Goga: Children’s Literature as Exercise in Ecological Thinking
12.30 Lunsj i kantinen, myldring
13:30 Carlo Aall og Eli Heiberg: Oppsummering av 30 års forsking i Norge på bærekraftig utvikling – tanker om veien videre
14:00 Gunvor Wilhelmsen: En bærekraftig høyere utdanning – Erfaringer fra prosjektet «Securing Education for Children in Tanzania»
14:30 Svein Gunnar Sjøtun: Det grønne skiftet i den maritime næringen på Sørvestlandet
15:00 Endre Laastad: Bærekraft innenfor eiendom og arealutvikling ved HVL
15:15  Terje Rudi: Bærekraftig kjøre-app
15:30 Pause med myldring og forfriskninger
16:00 Sofadiskusjon ledet av Tom Skauge: Hvordan få mer bærekraft ved HVL? I sofaen: Frida Bjørlo Øien, Eli Heiberg, Gunvor Wilhelmsen, Svein Gunnar Sjøtun og Terje Rudi
16:30 Kunstnerisk bidrag ved Korfuh ledet av Trine Daviknes
16:45 Speedpresentasjoner
17:15  Takk for i dag!
17:30 Middag i kantinen på Kronstad
19:00 BU-quiz i Fabrikkgaten 5 ved Andrea Eikset

Torsdag 19. april 

08.15 Kaffe
08.30  Parallellsesjoner (se eget program – rom opplyses på konferansedagen)
10:30 Pause med myldring og forfriskninger
11:00 Workshop: Innspill til HVL om bærekraft
12:30 Lunsj i kantinen
13.15 Drømmefangerne (tilbake i Mimes brønn)
13:30 Gunnar Kvåle: Hva må til for å sikre en bærekraftig utvikling for alle? – Forskersamfunnet rolle
14:15 Avsluttende ord: hva skjer nå?
14:30 Slutt