Parallell sesjoner

Parallelle sesjoner – Torsdag 19.april

10 minutters innlegg pluss 2 – 5 minutter diskusjon

 

Vert: Knut Vindenes – ROM B117

Sesjon A Navn Tittel Tilhørighet E-post
8.30 – 9.30 Richard John Grant “Is our use of materials sustainable?” FIN Bergen Richard.John.Grant@hvl.no  
Stein Joar Hegland Masterutdanning for å takle klimaendringar: Climate change Management FØS Sogndal Stein.Joar.Hegland@hvl.no
Lars Leer Bærekraftig utvikling og utforskende undervisning i samfunnsfag i grunnskolen FIN Sogndal Lars.Leer@hvl.no
Runar Eikhaug og elever fra Ulsmåg Ultimate Den blå åker FLKI Bergen Runar.Eikhaug@bergen.kommune.no
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Jon Hoem og Andrea Eikset Bærekraftig utdanning vha. programvare FLKI Bergen Jon.Oivind.Hoem@hvl.no Andrea.Synnove.Blomso.Eikset@hvl.no
Liv Utne og Bente Albrigtsen Bruk av bærekraftsmål i Emne «Global Health and Cultural awareness» FHS Bergen Bente.Albrigtsen@hvl.no, Liv.Utne@hvl.no
Yvonne Bakken, Marianne Presthus Heggen, Andrea Eikset, Liv Torunn Grindheim Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning – presentasjon av et kurs for fremtiden FLKI Bergen Yvonne.Bakken@hvl.no, Marianne.Presthus.Heggen@hvl.noAndrea.Synnove.Blomso.Eikset@hvl.no, Liv.Torunn.Grindheim@hvl.no

Vert: Inger Auestad – ROM D112

Sesjon B Navn Tittel Tilhørighet E-post
8.30 – 9.30 Bjørg Oddrun Hallås og Marianne Presthus Heggen “We are all nature” – young children’s statements about nature. FLKI Bergen Bjorg.Oddrun.Hallas@hvl.no Marianne.Presthus.Heggen@hvl.no
Bjørg Oddrun Hallås Natursyn en undervisningsdag FLKI Bergen Bjorg.Oddrun.Hallas@hvl.no
Inger Auestad Restaurering av natur er nødvendig for å nå bærekraftsmålene FIN Sogndal Inger.Auestad@hvl.no
Kari Marie Thorkildsen Korleis kan omsorgsvitskap bidra til ei berekraftig utviklling? FHS Stord Kari.Marie.Thorkildsen@hvl.no
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Hege Emma Rimmereide Problematizing nature in the Anthropocene FLKI Bergen Hege.Emma.Rimmereide@hvl.no
Lisa Steffensen Hvordan kan lærere tilrettelegge for at elever blir kritiske medborgere gjennom matematikkundervisningen med fokus på klimaendringer? Glimt fra et år i ungdomsskolen. FLKI Bergen Lisa.Steffensen@hvl.no

 

Kai Grieg Undervisning om bærekraftig utvikling.  Bærekraftstien  er et undervisningsopplegg FN-sambandet har med mellomtrinnet knyttet til bærekraftsmålene og plastforurensing i havet. FN-sambandet kai.grieg@fn.no

 

Vert: Berit Bareksten – ROM D226

Sesjon C Navn Tittel Tilhørighet E-post-adresse
8.30 – 9.30 Marit Vassbotten Olsen Fokus på global pasientsikkerhet  –  tryggere anestesi og kirurgi FHS, Bergen Marit.Vassbotten.Olsen@hvl.no
Aslaug Nyrnes The Nordic Winter Pastoral: A Heritage of Romanticism FLKI Bergen Aslaug.Nyrnes@hvl.no
Marianne Røskeland Framstillinger av natur i bildeboka «Sånt som er» FLKI Bergen Marianne.Roskeland@hvl.no
Anne Sofie Handal Bjelland Hvordan jobber Institutt for Byggfag med Bærekraft? FIN Bergen Anne.Sofie.Handal.Bjelland@hvl.no
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Dhayalan Velauthapillai Advanced Nanomaterials for Clean Energy and Health Applications FIN Bergen Dhayalan.Velauthapillai@hvl.no
Ingrid Gilje Heiberg & Halle Hjelle Studentmentorordning i sykepleierutdanningen FHS Haugesund ingrid.heiberg@hvl.no, Halle.Hjelle@hvl.no
Ingvard Bråten og Åse Kvalbein Ting på nytt FLKI Bergen Ingvard.Braten@hvl.no, Ase.Kvalbein@hvl.no

Vert: Alf Harald Aronsen – ROM D110

Sesjon D Navn Tittel Tilhørighet E-post-adresse
8.30 – 9.30 Gila Hammer Furnes Samhandling mellom lærere og forskere på skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt FLKI Bergen Gila.Hammer.Furnes@hvl.no
Tor-Helge Allern Endring av kommunikasjonsmønster i matematikk med anvendt drama. FLKI Bergen Tor-Helge.Allern@hvl.no
Cecilie Hamnes Carlsen Norskprøver – portvakt eller døråpner til samfunnsdeltakelse? FLKI Bergen Cecilie.Hamnes.Carlsen@hvl.no
Leif Tore Trædal Lærerpraksis i Tanzania og bærekraftsmålene FLKI Stord leif.traedal@hvl.no
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Erlend Eidsvik «Caught between the Tigers»: SDG’s – mellom eit normativt og kritisk samfunnsoppdrag FLKI Bergen Erlend.Eidsvik@hvl.no
Suela Kacerja Bærekraftig utvikling i undervisning og forskning- det kritiske perspektivet i matematikkdidaktikk- indekser som et eksempel FLKI Bergen Suela.Kacerja@hvl.no
Stein Joar Hegland Tiltak mot hjortepåkøyrslar: frå vegkantskjøtsel til big data FIN Sogndal Stein.Joar.Hegland@hvl.no

Vert: Kjellrun Hiis Hauge – ROM D122

Sesjon E Navn Tittel Tilhørighet Epost-adresse
8.30 – 9.30 Andrea Eikset

 

Fra språklig mangfold som problem til ressurs?

 

FLKI Bergen Andrea.Synnove.Blomso.Eikset@hvl.no
Stein Dankert Kolstø og Kjellrun Hiis Hauge Motiverende uenigheter i en klassediskusjon om oljeboring i Lofoten FLKI Bergen Stein.Dankert.Kolsto@hvl.no, Kjellrun.Hiis.Hauge@hvl.no
Silje Valde Onsrud Kan man tenke bærekraft om korsang? FLKI Bergen Silje.Valde.Onsrud@hvl.no
Thomas Impelluso Technology and biomimicry Thomas.Impelluso@hvl.no
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Nina Goga Listen carefully – children’s literature as an arena for interspecies awareness FLKI Bergen Nina.Goga@hvl.no
Maiken Bjørkan og Kjellrun Hiis Hauge Forskningsetiske dilemmaer knyttet til utfordringer med lakselus og bærekraftig oppdrett FLKI Bergen maiken.bjorkan@nforsk.no , Kjellrun.Hiis.Hauge@hvl.no
Sveinung Fivelstad, Camilla Diesen Hosfeld, Petter Bergesen Fossheim, Kristin Kvamme Forskning på CO2 og livet under vatn ved HVL i 25 år: pH verdien i havet og i lukka oppdrett FIN Bergen Sveinung.Fivelstad@hvl.no, Anne-Camilla.Diesen.Hosfeld@hvl.no, Petter.Bergesen.Fossheim@hvl.no, Kristin.Kvamme@hvl.no