Program

Last ned program i pdf her

Torsdag 25. april – Quality Hotel Sogndal

13:00-14:00 Lunsj
14:00-14:30
Opning
14:30-15:30
Plenumssesjon
 

Kårstein Måseide, CET/UIB 
CET low-carbon travel policy eller hvordan kan forskere bidra til nødvendig omstilling for å møte klimautfordringene? 

 

Tom Skauge
Utdanningsrevolusjonen for ØkAdm. med Etikk, samfunnsansvar og bærekraft som nytt fagleg hovudemne

 

Valeria Jana Schwanitz 
Game not over yetTeaching climate change and sustainable development using games 

 

Halle Hjelle og Ingrid Heiberg
Norsk når du kan, engelsk når du må – helsefaglig engelsk i bachelorutdanningen 

15:30-15:50 Pause
15:50-17:00
Plenumssesjon
 

Erlend Eidsvik: 
Skala og berekraft. Eller: korleis rydde i informasjonsstraumen og paradoksa vi står til knes i. 

 

Ane Bergersen: 
Hvordan kan ti års erfaringer med studentmobilitet til og fra Zambia bidra til å styrke HVL sin strategi med særlig fokus på sosial bærekraft? 

 

Marianne Røskeland: 
Natur i litteraturen og berekraftig litteraturundervisning 

 

Hans Jacob Roald:
Bærekraftig by og studenter som endringsagenter 

17:00 Program slutt
17:20 Felles avgang til campus
17:30  Middag i kantina på campus
19:00

Sosialt arrangement og quiz på Dampskipskaien 

   

Fredag 26. april – Campus Fosshaugane

9:00-9:35
Plenumssesjon
 

Hein Berdinesen
Klimaetikk i utdanningen

 

Lars Leer
Challenges for secondary school teachers in implementing sustainability education in South Africa

9:35-9:45 Pause
9:45-10:40
Parallellsesjonar 
Parallell 1a

Valeria Jana Schwanitz & August Wierling (20 min) Collective Action Models for Energy Transition and Social Innovation  

Silje Valde Onsrud Songs for Sustainability? An eco-critical perspective on song repertoire for Norwegian kindergarten

Martyna & Marcin Fojcik Erfaring med bærekraftig utvikling i industri og undervisning

Parallell 2a

Liv Norunn Hamre Forskingsbasert undervisning – forskingsprosjektet Surround som døme på korleis ein kan inkludere studentar i forsking i på berekraft

Dorthea Sekkingstad & Ingrid Syse Å leie berekraftig kompetanseutvikling gjennom vidareutdanning for yrkesfaglærarar – frå strategi til praksis 

Vibeke Vågenes & Ane Bergersen Verdensklassen: Utdanning og bærekraft – et nytt utdanningstilbud for lærerstudenter ved HVL

Parallell 3a

Yngve Nilsen (20 min)  Da vesle Agnar ble ekstrem – ekstremværets framvekst i Norge 1992-

Elisabeth Solheim (20 min) HVL biblioteket og berekraftig tilgang til kunnskapskjelder på tvers av campus

Parallell 4a

Irina Pavlova MOVE – Youth mobility and employment in Europe

Alex Qwabe Indigenous Knowledge Systems: A Key to Sustainable Development in Grade 9 Social Sciences Textbooks

Nina Goga Ecocritical literature conversations

Parallell 5a

Thea Johanne Kopperud & Kjellrun Hiis Hauge Prosessen mot en reisepolicy for senter for barnehageforskning

Ragnar Gjengedal Olje og gass – ren energi for fremtiden

Espen Helgesen Digital kompetanse i norsk og sør-afrikansk lærerutdanning

10:40-10:50 Pause
10:50-11:45
Parallellsesjonar 
Parallell 1b

Lykke Guanio-Uluru Reconfiguring the novel in a time of climate change 

Farhat Taj How can social work facilitate minority women’s equal right to divorce?  A study from Norway 

Zoleka Mkhabela The curriculum and Inequalities: Land Reform in Grade 12 Geography Textbooks

Parallell 2b

Inger Auestad & Liv Norunn Hamre Bærekraftig urbanisering i norske tettsteder – hvordan skal vi få det til? En presentasjon av forskingsprosjektet Surround

Bjørnar Brask Sittlinger, Tor Erik Haavik & Jon Eilert Liane Bygging, virkemåte og bruksområder av kabeldrevet robot

Jon Hoem, Øyvind Fosse & Henning Klafstad Bærekraftig utdanning med sfæriske medier 

Tom Lund Norske og internasjonale friluftsstudenters natursyn

Parallell 3b

Dorthea Sekkingstad & Ingrid Fossøy Samhandling som berekraft i det digitale undervisningsrommet

Stein Joar Hegland ViteMeir: eit vitensenter for berekraftig utvikling

Anne Grethe Sønsthagen Barnehagen som inkluderingsarena for flyktningar gjennom personalet sitt arbeid med fleirkulturell kompetanseheving

Parallell 4b

Inger Elin Liland, Kjellrun Hiis Hauge, Suela Kacerja mfl. Fake news og kritisk demokratisk danning

Aslaug Nyrnes Jente og hest som arts-kameratar: Hesteboka i økokritisk perspektiv

Carlo Aall Berekraftig reiseliv eller berre kraftig reiseliv: Korleis leve av reiseliv utan å leve av reiseliv med olja?

11:45-12:00 Pause
12:00-13:30
Plenumssesjon
 

To innleiande presentasjonar

Jan Zeiss: The AASHE STARS framework – Establishing a knowledge base for an effective and comprehensive sustainability strategy at HVL

Birgitte Tandstad, Helga Bjørg Kristjansdottir, Maren Øverli, Anne Louise Lura og Karoline Østgård: Tid for studentinitiativ: SDG Students Initiative.  

 

Sofasamtale – kva er berekraft ved HVL?

Bjørg Kristin Selvik, Jesper Krusell, Kristin Linnerud og Ida Beate Mølmesdal

 

Oppsummering og vegen vidare

13:30-14:30

Lunsj

14:30

Bussavgang mot Bergen/Stord/Haugesund (rutebuss) 

15:15

Bussavgang mot Førde (rutebuss)