Berekraftkonferansen 2018

Konferansen Bærekraft@HVL 2018: Bærekraftig utvikling ved HVL – hvor står vi, hvor går vi?, er den den første, årlige konferanse ved HVL, hvor fokus rettes mot en bærekraftig utvikling ved institusjonen.

Tidspunkt: 18.-19.april 2018

Sted: Campus Kronstad, Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Bybanen stopper like ved skolen, og stoppene Kronstad og Brann stadion kan benyttes. Det er sykkelstativer til rundt 900 sykler på Kronstad. I tillegg har Bergen bysykkel et stativ med plass til 20 bysykler på campus. Anbefalt sykkeltrase fra sentrum er Fjøsangerveien via Fabrikkgaten.

Facebook-arrangement