Parallellsesjon A

Torsdag 19.april – Vert: Knut Vindenes ROM B117

Sesjon A Navn Tittel Tilhørighet E-post
8.30 – 9.30 Richard J Grant “Is our use of materials sustainable?” FIN, Bergen
Richard.John.Grant@hvl.no  
Stein Joar Hegland
Masterutdanning for å takle klimaendringar: Climate Change Management
FØS Sogndal Stein.Joar.Hegland@hvl.no
Lars Leer Bærekraftig utvikling og utforskende undervisning i samfunnsfag i grunnskolen FIN Sogndal Lars.Leer@hvl.no
Runar Eikhaug og elever fra Ulsmåg Ultimate
Den blå åker
FLKI Bergen Runar.Eikhaug@bergen.kommune.no
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Jon Hoem og Andrea Eikset
Bærekraftig utdanning vha. programvare
FLKI Bergen Jon.Oivind.Hoem@hvl.no Andrea.Synnove.Blomso.Eikset@hvl.no
Liv Utne og Bente Albrigtsen Bruk av bærekraftsmål i emne «Global Health and Cultural Awareness» FHS Bergen Bente.Albrigtsen@hvl.no, Liv.Utne@hvl.no
Yvonne Bakken, Marianne Presthus Heggen, Andrea Eikset, Liv Torunn Grindheim Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning - presentasjon av et kurs for fremtiden FLKI Bergen Yvonne.Bakken@hvl.no, Marianne.Presthus.Heggen@hvl.no,  Andrea.Synnove.Blomso.Eikset@hvl.no, Liv.Torunn.Grindheim@hvl.no