Parallellsesjon C

Torsdag 19.april – Vert: Berit Bareksten ROM D226

Sesjon C Navn Tittel Tilhørighet E-post-adresse
8.30 – 9.30 Marit Vassbotten Olsen Fokus på global pasientsikkerhet - tryggere Anestesi og Kirurgi  FHS Marit.Vassbotten.Olsen@hvl.no
Aslaug Nyrnes
The Nordic Winter Pastoral: A Heritage of Romanticism
FLKI Bergen Aslaug.Nyrnes@hvl.no
Marianne Røskeland Framstillinger av natur i bildeboka "Sånt som er" FLKI Bergen Marianne.Roskeland@hvl.no
Anne Sofie Handal Bjelland Hvordan jobber Institutt for Byggfag med Bærekraft? FIN Bergen Anne.Sofie.Handal.Bjelland@hvl.no
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Dhayalan Velauthapillai
Advanced Nanomaterials for Clean Energy and Health Applications
FIN Bergen Dhayalan.Velauthapillai@hvl.no
Ingrid Gilje Heiberg & Halle Hjelle Studentmentorordningen i sykepleierutdanningen FHS Haugesund ingrid.heiberg@hvl.no, Halle.Hjelle@hvl.no
Ingvard Bråten og Åse Kvalbein Ting på nytt FLKI Bergen Ingvard.Braten@hvl.no, Ase.Kvalbein@hvl.no