Parallellsesjon D

Torsdag 19.april – Vert: Alf Harald Aronsen ROM D110

Sesjon D Navn Tittel Tilhørighet E-post-adresse
8.30 – 9.30 Gila Hammer Furnes Samhandling mellom lærere og forskere på skolebasert kompetanseutviklingsprosjekt FLKI Bergen Gila.Hammer.Furnes@hvl.no
Tor-Helge Allern
Endring av kommunikasjonsmønster i matematikk med anvendt drama
FLKI Bergen Tor-Helge.Allern@hvl.no
Cecilie Hamnes Carlsen Norskprøver - portvakt eller døråpner til samfunnsdeltakelse? FLKI Bergen Cecilie.Hamnes.Carlsen@hvl.no
Leif Tore Trædal
Lærepraksis i Tanzania og bærekraftsmålene
FLKI Stord leif.traedal@hvl.no
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Erlend Eidsvik
Abstract: «Caught between the Tigers: SDG’s - mellom eit normativt og kritisk samfunnsoppdrag
FLKI Bergen Erlend.Eidsvik@hvl.no
Suela Kacerja Bærekraftig utvikling i undervisning og forskning - det kritiske perspektivet i matematikkdidaktikk - indekser som et eksempel FLKI Bergen Suela.Kacerja@hvl.no
Stein Joar Hegland Tiltak mot hjortepåkøyrslar: frå vegkantskjøtsel til big data FIN Sogndal Stein.Joar.Hegland@hvl.no