Parallellsesjon E

Torsdag 19.april – Vert: Kjellrun Hiis Hauge – ROM D122

Sesjon E Navn Tittel Tilhørighet Epost-adresse
8.30 – 9.30 Andrea Eikset
Fra språklig mangfold som problem til ressurs?
FLKI Bergen Andrea.Synnove.Blomso.Eikset@hvl.no
Stein Dankert Kolstø og Kjellrun Hiis Hauge
Motiverende uenigheter i en klassediskusjon om oljeboring i Lofoten – utfordringer og tilnærminger i undervisning for bærekraft
FLKI Bergen Stein.Dankert.Kolsto@hvl.no, Kjellrun.Hiis.Hauge@hvl.no
Silje Valde Onsrud Kan man tenke bærekraft om korsang? FLKI Bergen Silje.Valde.Onsrud@hvl.no
Thomas Impelluso Technology and biomimicry Thomas.Impelluso@hvl.no
 
9.30 – 9.45 Pause
9.45 – 10.30 Nina Goga Listen carefully – children’s literature as an arena for interspecies awareness FLKI Bergen Nina.Goga@hvl.no
Maiken Bjørkan og Kjellrun Hiis Hauge
Forskningsetiske dilemmaer knyttet til utfordringer med lakselus og bærekraftig oppdrett
FLKI Bergen maiken.bjorkan@nforsk.no , Kjellrun.Hiis.Hauge@hvl.no
Sveinung Fivelstad, Camilla Diesen Hosfeld, Petter Bergesen Fossheim, Kristin Kvamme Forskning på CO2 og livet under vatn ved HVL i 25 år: pH verdien i havet og i lukka oppdrett FIN Bergen Sveinung.Fivelstad@hvl.no, Anne-Camilla.Diesen.Hosfeld@hvl.no, Petter.Bergesen.Fossheim@hvl.no, Kristin.Kvamme@hvl.no