Speed-presentasjoner

Navn Epostadr. Tittel Tilhørighet Kategori Bærekraftmål
Dania Jovanna Bonness og Christine Möller-Omrani

 

Dania.Jovanna.Bonness@hvl.no Christine.Erna.Elisabeth.Moller-Omrani@hvl.no

 

A Bilingual Education Approach to Global Citizenship Education
FLKI Bergen Undervisning God utdanning, global citizenship
Irina Pavlova irina.pavlova@hvl.no MOVE-prosjektet + bærekraftig utvikling FØS Sogndal Forskning Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Mindre ulikhet
Nina Goga et.al. Nina.Goga@hvl.no Ecocritical Perspectives on Children’s Texts and Cultures: Nordic Dialogues FLKI Bergen Forskning og undervisning Mindre ulikhet, bærekraftig by og samf., ansvarlig forbruk og prod., stoppe klimaendringer, liv og land, rett/rettferd, undervisn.
Nina Goga Nina.Goga@hvl.no Fostering interspecies awareness through teacher education (SPECIESTEACH) FLKI Bergen Forskning og undervisning God utdanning, mindre ulikhet, BBS, ansvarlig forbruk, klima, liv vann og land,
Kai Grieg kai.grieg@fn.no FNs bærekraftsmål, sett fra FN FN-sambandet Undervisning God utdanning, liv under vann, innovasjon
Eli Kristin Aadland et.al. Eli.Kristin.Aadland@hvl.no Naturen i kulturen – natursyn i studieplaner. FLKI Bergen Forskning God utdanning
Irene Tollefsen Irene.Tollefsen@hvl.no Sammenfattet tekst om masteroppgave «Hva mangler i den tverrfaglige tilnærmingen til bærekraftig utvikling i norsk skole?» FLKI Bergen Undervisning God utdanning