Hei

Velkommen til denne prosjektsiden med informasjon om prosjektet «Aktivt og deltakende læringsdesign i sosialt arbeid».

Vi er en stor prosjektgruppe med ansatte ved Sosialt arbeid og barnevernsutdanningen i Bergen og Sogndal, Senter for nye medier, ekstern representant fra barnevernstjenesten i Bergen Kommune og Canvasgruppen ved HVL. Når læringsmateriell er klart for testing vil studentrepresentanter bli invitert inn for å være med på utprøving.

På denne siden vil aktivitet i prosjektet bli forløpende dokumentert.