Kick off på Scandic Ørnen hotell

Onsdag 30 januar var det duket for kick off i prosjektet.

Etter en kort presentasjon av prosjektgruppen fikk vi en gjennomgang av «Behovet for kunnskap om barnevern sett med et utenfra-blikk» v/fagsjef barn og familie Askøy kommune, Eva Mikkelsen. Denne introduksjonen satte i gang refleksjoner om hvordan vi skal arbeide med tilrettelegging av undervisning for fremtidens barnevernsarbeidere.

Søknadens innhold som økonomiske rammer, tidsplan, planlagt prosjektaktivitet, samarbeid med USN, blog og survey ble deretter gjennomgått av Inger Kristin Heggdalsvik.

Anne Karin Larsen presenterte så «Aktiv læring ved bruk av e-pedagogikk».

Anne Karin presenterer

Etter lunsj presenterte Senter for nye medier  v/Morten Morlandstø, Siv Systad, Xavier Bonete og Gunnhild Sofie Vestad innspill til muligheter og digitale løsningsdesign.

Prosjektgruppen ble deretter delt inn i tre mindre grupper der en diskuterte hva den enkelte prosjektdeltaker ser en kan bidra med, samt hvilke muligheter en ser i prosjektet.

Til slutt ble gruppearbeidet oppsummert i plenum, i tillegg til en diskusjon om veien videre, samt hvilke utfordringer og muligheter en ser i prosjektet.

Prosjektgruppen sitter ved bordet

Work shop ble planlagt til 4. og 5 april 2019.