Work shop hos Impact Hub Bergen

Work shop hos Impact Hub Bergen

Torsdag 04. og fredag 05. april var vi samlet til work shop i prosjektet.

Første dagen startet vi utarbeidingen av tre case som skal anvendes som en del av undervisningsmaterialet. De tre casene tok utgangspunkt i temaene barn, ungdom og etnisitet.

Andre dagen fokuserte vi på mulige løsninger i samarbeid med Senter for Nye medier og diskuterte mulige løsninger sammen med ansvarlige for utarbeiding av nytt emne i Canvas.

Vi avtalte også hvem som skal være ansvarlig for utarbeiding av  skjermforelesninger for ulike tema.