Arbeid med testversjon i Canvas og utarbeiding av dokumentasjonsverktøy

Ivar og Casper er i full gang med en testversjon av emnet Sosialt arbeid med familier i Canvas. De er også i full gang med utarbeiding av et mulig  dokumentasjonsverktøy i H5P der målsettingen er at studentene skal få trening i skriving og dokumentasjon i barnevernssaker.

Mandag 14.10 fikk vi en gladmelding fra Bergen kommune v/Kjetil Eknes der de stiller seg positive til å bruke sitt testmiljø og registrere eventuelle «dummy» brukere for oss. De vil også gi prosjektet tilgang til ønskelige skjermbilder fra Familia, slik at vi kan bruke det i vårt undervisningsmateriale. Familia er et saksbehandlingsprogram som flere kommunale barneverntjenester anvender. På denne måten håper vi at studentene får en mer realistisk trening i saksbehandling og de vil møte igjen noen av skjermbildene når de kommer ut i praksis.