Arbeidsmøte i prosjektgruppen – status halvveis i prosjektperioden

Prosjektgruppen samlet på møte 3. desember 2019

Tirsdag 03.12. var prosjektgruppen samlet i Møllendalsveien 6-8.

Målsettingen var å gå gjennom arbeidet i prosjektet så langt vi har kommet.  Bakgrunn for utarbeiding av lay out og visuelle uttrykk i prosjektet, presentasjon av begynnende struktur i Canvas og  utarbeiding av dokumentasjonsverktøy ble presentert for alle i prosjektgruppen. Innspilt læringsmateriale ble presentert og ulike pedagogiske anvendelser ble diskutert.

Sentralt i andre del av møtet var diskusjoner rundt videre arbeid med de tre planlagte casene og utarbeiding av struktur for det nye emnet SOA250.

Dette er en spennende fase der noe av materialet i det nye emnet begynner å ta form, samtidig som behovet for å starte arbeidet med strukturen i emnet melder seg for fullt.

Prosjektgruppen samlet på møte 3. desember 2019