Status i prosjektet våren – 2020

arbeid i padlet

Etter nyttår 2020 var planen at vi skulle sette de fleste ressursene inn i arbeid med medieproduksjon. Mye forandret seg i forbindelse med Covid-19 viruset. Selv om Medielab ble stengt og vi alle ble sittende på hjemmekontor så har vi forsøkt å holde produktiviteten oppe med det vi faktisk KAN gjøre noe med. 

Vi har hatt faste møter med Siv B Systad og Therese Jacobsen (ny i prosjektet) for å arbeide frem manus til innspilling av case. Siv holder et godt tak i tekstproduksjon og Therese har utviklet en Padlet i arbeidet til hvert case. Vi  har også besluttet hvilke områder i casene vi skal dramatisere i første omgang.   

 

Frist for å sende inn underveisevaluering til Diku var satt til 20.03.20. Anne Karin og Inger Kristin arbeidet med den og var glade for at vi greide å sende den inn 19.03.20. Den 03.06.20 fikk vi beskjed fra Diku om at underveisrapporteringen av prosjektet er godkjent.

Vi har hatt våre faste møter i prosjektgruppen både i Skype og etterhvert i Zoom. Dette har fungert fint.

P.g.a. mye ekstra arbeid ute i barneverntjenesten måtte ekstern representant i prosjektet trekke seg. Dette er leit for prosjektet, men fullt forståelig med tanke på arbeidsbelastningen ute i tjenesten. Renate Kjøbstad har gjort en flott innsats.

For mer detaljert informasjon, se i mappen for referater fra arbeidsmøter og møter i prosjektgruppen.

Bildene er fra møte i arbeidsgruppen for utvikling av case 11.06.20.