Prosjektet er inne i sin siste periode

Plutselig er prosjektet inne i sin siste arbeidsperiode. Selv om vi fortsatt er i en situasjon der Covid-19 legger føringer for vårt arbeid så forsøker vi å holde produktiviteten oppe der vi kan.

Hovedvekten av arbeidet er nå på utvikling av manus til de tre casene våre med fokus på barn, etnisitet og ungdom. Siv B. Systad og Therese Jacobsen v/Medielab leder arbeidet med manus i samarbeid med Vibeke, Anne Karin og Inger Kristin. Her er Celtex et nyttig verktøy.

Masego har vært i studio og spilt inn skjermforelesning om Resiliens. Xavier P. Bonete v/Medielab har i samarbeid med Masego gjort et flott arbeid med redigering . Borgtor har spilt inn flere skjermforelesninger som omhandler jus. Rakel har sammen med Medielab utarbeidet to filmer om barns utvikling. Supert at Rakel rakk å gjøre dette før hun 01.08.20 gikk ut av prosjektgruppen pga ny rolle som stipendiat. 

Lisbeth Thomassen Larsen v/Medielab har i samarbeid med Anne Karin og Inger Kristin lagt siste hånd på ferdigstilling av prosjektet sin PPT mal som er et av prosjektets varemerker. 

Viktig i tiden fremover er ferdigstilling av skjermforelesninger. Borgtor, Vibeke og Inger Kristin intensiverer nå arbeidet med forslag til struktur og tilrettelegging av studentoppgaver i nytt emne. Etter hvert som struktur og studentoppgaver skisseres så må vi gjenoppta arbeidet med utvikling av dokumentasjonsverktøy og oppsett i Canvas.

Bildene denne gangen er glimt fra møtet i prosjektgruppen 07.09.20