Fokus på ferdigstilling av manus og utarbeiding av struktur i nytt emne

Vi jobber jevnt og trutt i prosjektet og i denne perioden er vi opptatt av å ferdigstille manus til de tre casene der vi har tatt utgangspunkt i temaene barn, etnisitet og ungdom. De tre casene er videre plassert inn i i ulike faser i en barnevernssak. Vi har valgt å legge barnecaset til arbeid med melding og undersøkelse, etnisitetscaset til arbeid med hjelpetiltak og ungdomscaset til arbeid med akuttvurderinger. 

Siv Systad v/medielab har gjort en kjempejobb for å ferdigstille manusene til de ulike casene. Siv har også arbeidet for å rekruttere skuespillere og leie tilpasset lokale til filmopptak.

Vi har arbeidet i mindre gruppe for å utarbeide struktur i nytt emne. Et første råutkast ble presentert i prosjektgruppemøte 02.11.20.  For å drive strukturen fremover skal alle i prosjektgruppen gi innspill og vi skal utvikle studentoppgaver på bakgrunn av struktur og casene. 

Et annet viktig arbeid er ferdigstilling av dokumentasjonsverktøyet der studentene skal arbeid med kartlegging og vurderinger. 

Bildet over er fra møte i prosjektgruppen 02.11.20