Avsluttende møte i prosjektgruppen 07.12.20

Tiden går fort, og siste møte i prosjektgruppen ble gjennomført mandag 07.12.20. Mye arbeid er lagt ned i prosjektperioden, men det gjenstår også en del arbeid på grunn av forsinkelser knyttet til Covid-19. Dette betyr at selv om møtene i prosjektgruppen avsluttes så vil arbeidsoppgaver gjennomføres og avsluttes etter hvert i løpet av 2021. 

Det er en målsetting at deler av materialet skal prøves ut i undervisning i løpet av 2021, men prosjektet i sin helhet skal rulles ut fra januar 2022.  

I tillegg til referat fra dette møtet er det lagt ved en Powerpoint presentasjon med en oppsummering av prosjektperioden som ble gjennomgått i møtet. Presentasjonen er lagt ut sammen med utfyllende referat under fanen «Om prosjektet» – «Møtereferat». 

Som prosjektleder vil jeg rette en stor takk til alle som har vært med og bidratt i dette prosjektet. Det har vært et spennende og lærerikt arbeid. Avslutningen ble langt fra slik vi hadde planlagt, men det er sånn situasjonen er for oss alle akkurat nå. Kanskje vi kan få til en mer formell avslutning av prosjektet på et seinere tidspunkt. 

Inger Kristin