Avrunding av prosjektet – neste fase er møte med studentene

Vi skriver september 2021, og det er en stund siden sist innlegg. Det skyldes at dette prosjektet har blitt utfordret av Covid-19. Fra desember 2020 da prosjektet egentlig skulle være avsluttet har Medielab v/Siv Birgitta Systad jobbet iherdig for å arrangere opptak i de tre casene i prosjektet. Dette arbeidet har dessverre blitt utsatt gang på gang og tiltenkte lokasjoner har måttet planlegges på nytt og gjøres på nye måter. Et siste opptak er vi dessverre ikke ferdig med enda, men det skal gjøres.  Uavhengig av medieopptak har Anne Karin og Inger Kristin jobbet for å ferdigstille et testemne i Canvas der ukestruktur med forslag til undervisning er satt opp.

Anne Karin og Inger Kristin har jobbet mye med å ferdigstille de tre dokumentasjonsverktøyene som er tentative journaler for de tre casene våre: Amalie, Sarah og Jonas. I dette arbeidet har Casper Haaland (Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap) vært uunnværlig. Vi har forsøkt å gjøre journalverktøyet pedagogisk tilrettelagt slik at studentene kan få godt læringsutbytte.

I den siste tiden har vi jobbet med å ferdigstille plakater på de ulike produksjonene og har lastet opp mediefiler i Kaltura. Her har Siv også gjort en kjempejobb!  

Nå er det en målsetting at læringsmateriellet som er planlagt rundt Amalie (som er avbildet på denne siden) inkludert dokumentasjonsverktøyet skal prøves ut ved barnevernpedagogstudiet i Sogndal i høst. Vi er spente på studentene sine evalueringer.  

Fra januar 2022 kan læringsressursene rulles ut i sin helhet. En sentral målsetting i prosjektet har vært og er at læringsressurser til enhver tid kan byttes ut, endres eller oppdateres. En egen powerpointmal og plakater er utviklet slik at skjermforelesninger som ikke er produsert enda, samt nye enkelt kan legges til som undervisningsressurser.  

Fra å være et prosjekt som nå har gått over tre år ser jeg frem til å høste erfaringer fra hvordan det vi nå har arbeidet med vil bli mottatt av både studenter og nye lærere som kommer til som undervisere.

Mvh

Inger Kristin