Kalender

Møter i prosjektgruppen høst 2020

Mandag 7. september 2020 0900-1030
Agenda: Status og progresjon
Sted: Zoom

Onsdag 2. november 2020 0900-1030
Agenda: Status og progresjon
Sted: Zoom

Mandag 7. desember 2020 0900-1200
Agenda: Presentasjon og oppsummering av prosjektet i sin helhet
Sted: Zoom

Møter i prosjektgruppen vår 2020

Onsdag 19. februar 2020 1300-1500
Agenda: Status og progresjon
Sted: Skype

Onsdag 1. april 2020 0900-1100
Agenda: Status og progresjon
Sted: Skype

Tirsdag 16. juni 2020 0900-1530
Agenda: Presentasjon av struktur i emnet, case og studentoppgaver
Sted: Møllendalsveien 6-8

Møter i prosjektgruppen høst 2019

Tirsdag 10. september 2019 0900-1100
Agenda: Status og progresjon
Sted: Skype

Fredag 01. november 2019 1300-1430
Agenda: Status og progresjon
Sted: Skype

Tirsdag 03. desember 2019 0900-1600
Agenda: Første presentasjon av utviklet læringsmateriale
Sted: Møllendalsveien 6-8