Prosjektgruppen

Bilde av prosjektgruppen, Kick Off 30.01.2019
Prosjektgruppen på kick off 30. januar 2019

HVL, Institutt for velferd og deltaking:
Inger Kristin Heggdalsvik – prosjektleder
Vibeke Samsonsen
Karen Reimers
Rakel Aasheim Greve
Ingunn Barmen Tysnes
Borgtor Bøyum
Hege Sundt
Masego Katisi
Anne Karin Larsen – veileder

Eksterne deltakere:
Renate Kjøbstad – Bergen Kommune 

HVL, Canvas:
Ivar Rosenberg
Casper Håland

HVL, Senter for nye medier:
Xavier Bonète
Sofie Vestad
Siv Systad
Jennifer D’Amore
Lisbeth Thomassen Larsen – visualiseringer
Åshild Nerhus – webstøtte