Ruth Ingrid Skoglund

Jeg er ansatt som førsteamanuensis (PhD) i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen ved HVL. Mine forskningsinteresser er barns utforsking av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehagen, profesjonsutøvelse og veiledning, samarbeid mellom barnehage og foreldre, samt internasjonal forståelse i barnehagelærerutdanningen, med særlig vekt på samarbeid med Kina. Mer informasjon om forskningsinteresser og publikasjoner finnes på profilen min på HVL

I am associate professor (PhD) in pedagogy in kindergarten teacher education at HVL. My research interests are children`s exploration of inclusion- and exclusion processes in kindergarten, professional practice and supervision, collaboration between kindergarten and parents and international understanding in kindergarten teacher education with special focus on collaboration with China. More information about research interests and publications is available on my profile at HVL.