Medleder av forskergruppen og leder av Children as Explorers: