Anne S. E. Hammer

Anne%20S%20Ekrene%20HammerJeg arbeider som førstelektor på naturfagseksjonen ved avdeling for lærerutdanning. Jeg er biolog og underviser i naturfag på både barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. Forskningsinteressene mine er primært knyttet til naturfagdidaktikk i barnehagen. Jeg er spesielt opptatt av hvordan kulturelle verdier og holdninger påvirker pedagogisk praksis og dermed barns muligheter for naturfaglige opplevelser og læring. I denne sammenheng har det vært interessant å sammenligne førskolelæreres tilnærming til naturfag i en norsk og en kinesisk barnehage. For mer informasjon se min profil på HVL.