Åsta Birkeland

Jeg arbeider som førstelektor i barnehagepedagogikk og er i sluttfasen med et doktorgradsarbeid med tema: «Danningsideal – en komparativ studie av barnehagepraksiser i norsk og kinesisk barnehage.» Mine forskningsinteresser er relatert til temaene: danningsideal i barnehagen, «the glocal teacher», interkulturell forståelse i lærerutdanningen, forskningsmetoder og forskningstilnærminger i internasjonale barnehagestudier. Jeg har en spesiell interesse for internasjonalisering innen forskning, barnehagelærerutdanning og barnehager og har ledet flere prosjekt som bidrar til å bygge nettverk med kinesiske institusjoner. Dere finner mer informasjon på profilen min på HVL