Elin Eriksen Ødegaard

Jeg forsker på barnehagens innhold, barnekultur, barnehagens historie, danning og lærerutdanning. Jeg har en doktorgrad i utdanningsvitenskap. Min faglige kompetanse dekker pedagogikkfaglige områder, men forsker også interdisiplinært. Jeg har en spesiell interesse for narrativ metodologi og for de yngste barna i barnehagen. Jeg arbeider som professor i barnehagepedagogikk, er prodekan for forskning ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen og professor II ved UiT – Norges arktiske universitet. Jeg liker utforskende arbeidsmåter og håper å kunne bidra mer til kunnskapsutvikling til beste for barn og deres familier gjennom utdanning, forskningsledelse og samarbeid med sektoren. Dere finner mer informasjon på profilen min på HVL