BDA arrangementer

Forskergruppen har arrangert eller vært medarrangør på flere konferanser. Her er informasjon om tidligere konferanser og informasjon om nye og aktuelle konferanser som forskergruppen er involvert i.

Kommende konferanser:

Fears and Pleasures in Nordic Childhoods

 

 

Avsluttede konferanser:

Negotiating neglected narratives
– Unpacking stories of children and teachers in educational practices

Negotiating neglected narratives7. og 8. oktober arrangerte forskerguppen en internasjonal konferanse om narrativ metode. Flere av deltakerne på konferanse er noen av verdens fremste forskere på forskningsfeltet ”Narrative Inquiry”.

 

 

Børnekulturforskning – et interdisciplinært videnskabeligt emne

Flere av deltakerne i forskergruppen er også aktive i et forskningsnettverk om ,  i Norden. 6. og 7. november 2014 arrangerte dette nettverket en konferanse i København.

 

Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen

En viktig samarbeidspartner for BDA-miljøet på Høgskolen i Bergen er OMEP. OMEP-konferansen «Pedagogikk for berekraftig utvikling i barnehagen» ble arrangert 8. og 9.mai 2014.

 

Barnehagen som danningsarena – forskning på barns vegne

Barn-som-Indianere-250x350px-321. og 22. mars 2014 arrangerte BDA avslutningskonferanse på forskningsprosjektet «Barnehagen som danningsarena» (NFR prosjekt 2007 og 2009–2014). Etter at forskningsprosjektet var avsluttet fortsatte deler av miljøet i forskningsgruppen som driver denne bloggen.