Nettverk

Forskergruppen deltar både nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

 

 

Skjermbilde 2016-05-23 kl. 19.53.59BIN-Norden (Barnekulturforskere i Norden) er et nordisk, tverrfaglig forskernettverk med fokus på barnekultur. Nettverket har humanistiske, samfunnsvitenskapelige og estetiske innfallsvinkler til barnekultur, men er også åpent for forskere med andre innfallsvinkler. BIN-Norden fungerer som møtested for kompetanseutvikling og forskningsutveksling på barnekulturområdet i Norden.

 

 

 

Skjermbilde 2014-09-30 kl. 15.26.12

OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) er Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning. OMEP er en internasjonal, uavhengig organisasjon (NGO) som har rådgivende status hos UNESCO. OMEPs mandat er å fungere som nettverk for personer over hele verden som arbeider for småbarns optimale utvikling i familie, institusjon og samfunn. OMEP sitt overordnede mål er å bidra til fred i verden. OMEP skal kjempe for barns rettigheter. OMEP arbeider spesielt for barn i en vanskelig livssituasjon og for småbarns rett til utdanning fundert på anerkjent forskning. OMEP inviterer til samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner som har samme formål.

 

 

NECA

 

International Society of Cultural-historical Activity Research