Forskning

Koblingen mellom Østen, Vesten og Resten, av Nirmal Singh Dhunsi. Foto: Mauricio Pavez – Senter for nye medier (HiB)
Koblingen mellom Østen, Vesten og Resten, av Nirmal Singh Dhunsi.    Foto: Mauricio Pavez (HiB)

 

Forskergruppen arbeider empirisk og analytisk med danningsbegrepet i forsøk på å operasjonalisere det i barnehagens og i barnehagelærerutdanningens kontekst. Danning blir i europeisk tradisjon ofte forstått som en prosess der mennesket formes og foredles gjennom utdanning og livserfaringer for å kunne bli en kritisk og konstruktiv medborger, og en aktiv deltaker i demokratiske samfunn. Forskerne studerer og har studert hvordan barnehagen skaper vilkår for slike prosesser.