Undergrupper

Forskergruppen Barnehagen som (ut)danningsarena består av fire undergruppe. Flere av forskergruppens medlemmer er med i flere av undergruppene.

  • Children as Explorers
  • Kina-Norge samarbeidet
  • Barnehagepionerne
  • Portretter av Pedagogikkundervisningens Praksis