Barnehagepionerne

Barnehagepionerene 

Forskergruppen arbeider med visuelle, muntlige og skriftlige biografiske profesjonsfortellinger og historisk kontekstualisering. Målet med prosjektet er å undersøke, dokumentere og formidle personlige livsberettelser av barnehagefaglig interesse. Hensikten er å skape ny innsikt om barnehagens tradisjon i Norge; hvordan den er utviklet, hva som har vært viktige hendelser og veiskiller og hva utvalgte aktører har bidratt med til utviklingen. Prosjektet undersøker den norske barnehagemodellen og den norske barnehagelærerutdanningen i perioden fra 1930-tallet og frem til i dag. For å forstå barnehagen og barnehagelærerprofesjonalitet trengs kunnskaper om barnehagens og barnehagelærerutdanningens historie.

Biografiske profesjonsfortellinger gir innsikt i aktørenes subjektive fortellinger. Gruppen arbeider med å få fram strukturelle vilkår; aktørenes historiske kontekster. Pionernes fortellinger er satt sammen i former av digitale fortellinger og i minidokumentariske filmer. Disse formene formidler deres historier, men i er satt sammen av gruppen i nye filmatiske fortellinger. Sentralt i forskernes arbeid er å se etter hvordan brytninger i fortellerens profesjonelle liv, slik de forteller om det, berører brytninger av fakta og idestrømninger i historisk tid.

Gruppen arbeider med narratologi, kildekritikk og refleksivitet for å skape fortellinger som ikke bare blir pionernes egne og private fortellinger, men som blir allmenne fortellinger som kan gi nye innsikter og forståelser for den norske barnehage og utdanningshistorien. Barnehagepionerene dokumenter og formidler pionerenes perspektiver på den historiske utviklingen både av barnehagen og barnehagelærerutdanningen i Norge. Forskningsarbeidet har resultert i en egen nettside, som har som mål å være i utvikling og oppdateres jevnlig. Målgruppen er studenter og lærere i barnehagelærerutdanningen, barnehageansatte og ellers alle som er interesserte i barnehage, utdanningshistorie og lærerprofesjonalitet. Barnehagepionerne har også sin egen Facebook side.

 

Koordinator for Barnehagepionerene : 

Geir Aaserud

Deltakere:

Andrea Eikset

Ida Margrethe Knudsen

Svein Ole Sataøen

Siv Birgitta Systad 

Elin Eriksen Ødegaard

 

An example of the research project in English:

[gview file=»http://blogg.hvl.no/bda/wp-content/uploads/sites/6/2017/08/Kindergarten-pioneers.pdf»]