Biblioteket søker fagansatte til pilotprosjekt om publisering av forskningsdata

HVL har inngått avtale for åpen publisering av forskningsdata i Dataverse.no. Dataverse er en arkivløsning for forskningsdata som er utviklet ved Harvard, og den norske instansen driftes av Universitetet i Tromsø.

Fortsett å lese «Biblioteket søker fagansatte til pilotprosjekt om publisering av forskningsdata»